Kancelaria w pełnym zakresie swojego działania, tj. we wszystkich obszarach działalności merytorycznej udziela kompleksowego wsparcia w postępowaniach sądowych.

  • reprezentujemy przed sądami powszechnymi wszystkich instancji na terenie RP;
  • reprezentujemy przed Sądem Najwyższym;
  • reprezentujemy przed Trybunałem Konstytucyjnym i Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości;
  • reprezentujemy przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.