W zakresie prawa cywilnego kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną wspierając swoich klientów:

  • w zakresie zobowiązań (umowy);
  • w zakresie związanym z prawem rzeczowym (nieruchomości);
  • w zakresie sporów cywilnych.

i innych spraw cywilnych