W zakresie odszkodowań kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną wspierając swoich klientów w sprawach o odszkodowania:

  • komunikacyjne,
  • za błędy medyczne,
  • wynikające z umów cywilnoprawnych,
  • związane z działalnością administracji publicznej,
  • związane ze stosunkiem pracy,
  • za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny,
  • wynikające z pozbawienia wolności
  • inne związane z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia.

i inne