W zakresie prawa pracy kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną wspierając swoich klientów:

  • w sprawach związanych z procesem zatrudnienia;
  • w sprawach związanych z nierównym traktowaniem, dyskryminacją i mobbingiem;
  • w sprawach związanych z rozwiązaniem stosunku pracy (wypowiedzenia, zwolnienia dyscyplinarne);
  • wykonując kompleksowe audyty prawa pracy (tematyczne, ogólne).