Zakres pomocy

Kancelaria  pomaga przedsiębiorcom oferując kompleksowe wsparcie prawne w pełnym zakresie

 • prawa pracy
 • prawa karnego
 • prawa cywilnego
 • sporów sądowych
 • windykacji
 • optymalizacji formy działalności
 • prawa administracyjnego

Forma pomocy

Najczęstszą formą wsparcia są:

 • konsultacja
 • opiniowanie prawne
 • przygotowywanie dokumentacji (umów, regulaminów, wezwań do zapłaty itp.)
 • prowadzenie sporów arbitrażowych i sądowych

Koszty pomocy

Koszty pomocy prawnej uzależnione są od rodzaju i zakresu udzielanego wsparcia.

Kancelaria od początku swojej działalności utrzymuje zasadę pełnej przejrzystości kosztów. W myśl tej zasady koszty mogą być oszacowane po pierwszej konsultacji.

Ceny konsultacji:

– konsultacja w siedzibie kancelarii lub online

300 zł netto (za każde rozpoczęte 1,5 h);
 
– konsultacja w miejscu wskazanym przez klienta na terenie m.st. Warszawy

400 zł netto (za każde rozpoczęte 1,5 h).