Zakres pomocy

Kancelaria  pomaga klientom indywidualnym oferując kompleksowe wsparcie prawne w pełnym zakresie: 

    • prawa karnego
    • prawa pracy
    • prawa rodzinnego
    • odszkodowań
    • prawa spadkowego

Forma pomocy

Każda pomoc prawna zaczyna się od konsultacji. Konsultacje  odbywają się w siedzibie kancelarii albo w miejscu wskazanym przez klienta. Konsultujemy także w formule telekonferencji (konsultacja online). Na konsultacji (zazwyczaj ok. 2 godzin) w sposób kompleksowy omawiana jest sprawa przedstawiona przez klienta (nie ma limitu zadawanych pytań, nie ma limitu czasu przeznaczonego na konsultację) a następnie adwokat przedstawia rekomendacje co do określonych działań. W trakcie konsultacji wykonywana jest, na życzenie klienta, ocena szans powodzenia prowadzenia jego sprawy a także przedstawiane koszty jej prowadzenia. Po konsultacji następuje decyzja o przyjęciu danej sprawy do prowadzenia przez kancelarię.

Koszty pomocy

Koszty pomocy prawnej uzależnione są od rodzaju i zakresu udzielanego wsparcia.

Kancelaria od początku swojej działalności utrzymuje zasadę pełnej przejrzystości kosztów. W myśl tej zasady koszty mogą być oszacowane po pierwszej konsultacji.

Ceny konsultacji:

– konsultacja w siedzibie kancelarii lub online

369 zł brutto (za każde rozpoczęte 1,5h);

– konsultacja w miejscu wskazanym przez klienta na terenie m.st. Warszawy

492 zł brutto (za każde rozpoczęte 1,5h).