Zakres pomocy

Kancelaria  pomaga instytucjom (podmioty publiczne, korporacje, spółdzielnie, wspólnoty, fundacje, stowarzyszenia) oferując kompleksowe wsparcie prawne w pełnym zakresie:

 • prawa pracy
 • prawa karnego
 • prawa cywilnego
 • sporów sądowych
 • windykacji
 • optymalizacji formy działalności
 • prawa administracyjnego

Forma pomocy

Najczęstszą formą wsparcia są:

 • konsultacja
 • opiniowanie prawne
 • przygotowywanie dokumentacji (umów, regulaminów, wezwań do zapłaty itp.)
 • prowadzenie sporów arbitrażowych i sądowych

Koszty pomocy

Koszty pomocy prawnej uzależnione są od rodzaju i zakresu udzielanego wsparcia.

Kancelaria od początku swojej działalności utrzymuje zasadę pełnej przejrzystości kosztów. W myśl tej zasady koszty mogą być oszacowane po pierwszej konsultacji.

Ceny konsultacji:

– konsultacja w siedzibie kancelarii lub w  w miejscu wskazanym przez klienta na terenie m.st. Warszawy

250 zł brutto (2,5 godziny);
 
– konsultacja w formule telekonferencji (telefon, video, email)

150 zł brutto (2 godziny).