W zakresie prawa cudzoziemców kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną wspierając swoich klientów w:

  • planowaniu i realizacji optymalnej drogi legalizacji cudzoziemca na terenie RP;
  • reprezentowaniu cudzoziemców w sprawach związanych z ochroną cudzoziemców na terenie RP (uchodźcy, ochrona uzupełniająca);
  • reprezentowaniu cudzoziemców w razie zastosowania detencji;
  • wsparciu procesu zatrudnienia cudzoziemców na terenie RP.