Adwokatura Polska
KOMPLEKSOWA I FACHOWA POMOC PRAWNA

Sprawy karne

W sprawach karnych, z uwagi na szczególną ich specyfikę, proszę bez skrępowania dzwonić o każdej porze, jeżeli zarzymano Twoich bliskich lub sam spodziewasz się zatrzymania każda godzina może okazać się niezwykle istotna.

 

W zakresie prawa karnego udzielam pomocy prawnej:

 • broniąc w sprawach karnych, w szczególności przy przestępstwach:
  - przeciwko życiu i zdrowiu (zabójstwo, nieumyślne spowodowanie śmierci, spowodowanie uszcerbku na   zdrowiu, bójki, pobicia)
  - przeciwko komunikacji (wypadki komunikacyjne, prowadzenie w stanie nietrzeźwości)
  - przeciwko wolności (groźba, stalking)
  - przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (zgwałcenie, inne przestępstwa z art. 198 kk - 204 kk)
  - przeciwko rodzinie i opiece (znęcanie się, uchylanie się od obowiązków alimentacyjnych, uprowadzenie małoletniego)
  - przeciwko nietykalności cielesnej (pomówienie, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej)
  - przeciwko wiarygodności dokumentów (podrabiania i przerabianie dokumentów)
  - przeciwko mieniu (kradzieź, kradzież z włamianie, kradzież rozbójnicza - art. 281 kk, wymuszenie rozbójnicze art. 282 kk, przywłaszczenie, oszustwo, paserstwo, paserstwo programów komputerowych)
  - przeciwko obrotowi gospodarczemu (wyłudzenie środków od banku lub instytucji kredytowej, wyłudzenie odszkodowania, zmowa przetargowa - art. 305 kk).

 • wspierając i reprezentując interesy klientów będących osobami pokrzywdzonymi (występując w roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, występując z pozwami adhezyjnymi w postępowaniu karnym).
 • w karnym postępowaniu wykonawczym.

 

Udzielam pomocy prawnej na każdym etapie postępowania karnego:

 • na etapie postępowania przygotowawczego od momentu zatrzymania do zakończenia czynności
  w postępowaniu przygotowawczym (udział w przesłuchaniach podejrzanego, świadków etc.),
 • w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji,
 • w postępowaniach apelacyjnych oraz kasacyjnych (sporządzenie apelacji/kasacji, uczestnictwo w rozprawach).

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt
Telefon:
+48 604 097 074
Fax:
22 252 81 56
Strona główna Kancelaria Firmy i Instytucje Klienci Indywidualni Porada on-line Publikacje Kontakt
Kancelaria Adwokacka Adwokat Patryk Ferenc - rozwód, prawo karne, prawo cywilne, odszkodowania, prawo pracy, e-commerce, dobry i skuteczny adwokat warszawa
Adwokatura Polska
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych