Elementor #142

Kancelaria

Kancelaria od lat działa nieprzerwanie na rynku usług prawnych wspierając zarówno  klientów indywidualnych jak i większe podmioty. Pomoc prawna świadczona jest na terenie RP ale ale także – kiedy wymaga tego sytuacja klienta – poza granicami kraju.

Kancelaria działa głównie w obszarach prawa karnego, prawa pracy, prawa cudzoziemców, odszkodowań, prawa spadkowego i  prawa rodzinnego. Kancelaria we wszystkich tych obszarach udziela pełnego wsparcia procesowego obsługując sprawy sporne  przed krajowymi i zagranicznymi sądami i trybunałami, organami ścigania oraz organami administracji publicznej.  W zakresie wskazanym powyżej, kancelaria wykonuje kompleksowe opinie prawne w języku polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim i chińskim.

Forma świadczenia usług za każdym razem dostosowywana jest do potrzeb klienta. Zazwyczaj wsparcie polega na konsultacjach osobistych (w kancelarii lub u klienta), konsultacjach świadczonych za pomocą szeroko pojętych elektronicznych kanałów komunikacji oraz zastępstwie procesowym.

Sposób zorganizowania kancelarii pozwala na korzystanie ze wsparcia i dorobku jej parterów strategicznych w takich obszarach działania jak kryminalistyka, wywiad gospodarczy, tłumaczenia prawnicze i prawne, podatki i doradztwo podatkowe.

Kancelaria prowadzona jest przez adwokata i zapewnia wynikające z istoty oraz zasad etycznych tego zawodu dyskrecję w działaniu, odpowiedzialność i wysoką jakość świadczonych usług.

Siedziba kancelarii znajduje się w Warszawie.

adw. Patryk Ferenc