Adwokatura Polska
O Kancelarii

Kancelaria

W ramach prowadzonej przeze mnie indywidualnej kancelarii świadczę wszechstronną pomoc prawną dla osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz szeroko rozumianych klientów instytucjonalnych (fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe). Dzięki współpracy z kancelariami zewnętrznymi prowadzę sprawy na terenie całego kraju.


W zakresie swojego działania  udzielam doraźnych porad prawnych, wykonuje stałą obsługę prawną, prowadzę negocjacje, sporządzam projekty umów oraz opinie prawne, a także reprezentuję interesy swoich klientów przed sądami i organami administracji publicznej.

 

Świadczę usługi w języku polskim i angielskim. Ze szczegółowym zakresem mojej działalności oraz zasadami wynagrodzenia można zapoznać się w zakładkach Klienci Indywidualni i Klienci Instytucjonalni.


adw. Patryk Ferenc

 

 


Adwokat Patryk Ferenc studiował na Uniwesytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz w WSHiP uzyskując w 2008 r. tytuł magistra prawa. Pracę magisterską z prawa handlowego pt. "Odpowiedzialność wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością" napisał pod kierunkiem dr. hab. Stanisława Hoca.

 

W latach 2005-2008 pracował jako prawnik w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie od 2008 r. w Wydziale Prawnym Krajowej Rady Sądownictwa.

 

Aplikację adwokacką odbył w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
W czasie aplikacji współpracował z kancelariami adwokackimi na terenie całego kraju świadcząc pomoc prawną oraz zastępstwa procesowe podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym. Obecnie prowadzi własną indywidualną kancelarię adwokacką.

 

Kancelaria Adwokacka
Firmy i instytucje

Kancelaria świadczy usługi pomocy prawnej dla klientów instytucjonalnych bez względu na ich formę funkcjonowania. Pomoc prawna świadczona jest w formie doraźnej pomocy, jak również stałej obsługi.
Klienci indywidualni

Dla osób fizycznych Kancelaria świadczy usługi pomocy prawnej w obszarach prawa cywilnego, prawa pracy, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, a także kompleksowej obrony w sprawach karnych...
Kontakt
Telefon:
+48 604 097 074
Fax:
22 252 81 56
Strona główna Kancelaria Firmy i Instytucje Klienci Indywidualni Porada on-line Publikacje Kontakt
Kancelaria Adwokacka Adwokat Patryk Ferenc - rozwód, prawo karne, prawo cywilne, odszkodowania, prawo pracy, e-commerce, dobry i skuteczny adwokat warszawa
Adwokatura Polska
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych